Petició de la Coronació Canónica

 

Replica del document de petició del rector de Villalonga 

1

Adhesió a la petició de D. Alejo Sendra 

2

Adhesió a la petició de la Confraria de la Mare de Déu

3

Adhesió a la petició de les Associacions del Poble

4

Adhesió a la petició dels Mestres i Estudiants

5

Adhesió a la petició del Ajuntament

6

Adhesió a la petició de les Parròquies dels pobles veïns

7

Concessió Vaticana

8

Història de la Mare de Déu per D. Alejo Sendra

9

10

Contacte