Historia dels Tapissos al Corpus

Des de l´any 1951, amb motiu de la celebració del Corpus, Vicent Estevan es va fer càrrec de continuar amb la tradició d´anys enrere de realitzar el tapis. Per aquest motiu la comitiva de la processó del Corpus Christi fa una parada davant  la Capella, moment en el qual el rector travessa el tapis caminant sobre ell, amb la figura sacramental en les seues mans.

En eixe primer any el tema fou l´Escut del Poble, amb una pasarel.la d´uns 50 cm. d´ample  i ho va  realitzar  conjuntament amb la seva cunyada, Rosario Sendra, autora del quadre “ L´Assumpció de la Mare de Déu” situat a la part esquerre de la Capella.  Aquest any el tapís es va fer amb flors retallades.

A l´any 1953, degut a l´escassesa de pluges , no ho es pogué fer amb flors i per a la seva realització utilitzaren serradura facilitada pel taller de fusteria de “Serrano”, aquesta serradura es va tenyir i secar al forn; també  s’utilitza sofre i pebre-roig.

Amb el pas dels anys, Vicent va començar a utilitzar els mateixos colorants que emprava en el seu ofici, pintor, eren colors en pols per a pintar parets: ocre, mangra, blavet, blanc d´Espanya, tots ells mesclats amb la serradura. Degut a la volabilitat de la serradura, ho mesclà amb sorra de la platja perque tenia més pes, i també per a tenir una major fixació ho difuminava amb laca del cabell. Any enrere any ha anat afegint altres elements que considerava adequats: óssos de nespre pintats, fulles,…

Desde el any 1973 fins a 1979, es va paralitzar la realització del tapis a petició del Senyor Rector D. Juan.

I en el any 1980 davant l’insistència dels feligressos i a petició de les majoralesses d´aquest any, es va reprende altra vegada la tradició en la Capella de la Mare de Déu de la Font.

Les idees del dibuix del tapis han estat basades en la creativitat de Vicent Estevan que cada any ha anat superant-se.

Des de l´Ajuntament de Villalonga el 17 d´Agost de 2014 i en agraïment al seu treball, esforç ï dedicació s´ha inaugurat una Plaça amb el seu nom, situada al final del passeig Presbitero Giner i davant de la Casa de la Cultura.

 

El diumenge 19 d’octubre 2.014, en la celebració de la Missa Major, va tindre lloc la benedicció del quadre de l’imatge de La Mare de Deu de la Font realitzat per Vicent Estevan per a que també haja una imatge representativa de la nostra Patrona a l’Església del poble.

 

Cuadro Mare de Deu Esglesia

 

 

Contacte