Himne

Verge pura, que una caixeta,
sobre l´aigua del Serpis surant,
te trobà Senent Pla tancadeta,
pel toll d´un remels, regolfant.
Per ser tu, dolça amada patrona,
nostra glòria ,leticia i honor,
Villalonga per reina et corona,
entre cántics i vitols d´amor.
Mare nostra i regina amorosa,
per Jesús i lo molt que et volem,
acudix a emparar-nos, pietosa,
quan nafrats pel dolor et cridem.
L´en deixar d´esta vida l´escoria,
sobre el salt de l´infern sigues pont,
i per Tu passem tots a Glória,
Santa Mare de Déu de la Font.

L’autor musical d’este himne a la Mare de Déu de la Font és  Santiago Sansaloni Alcocer i l’autor de la lletra Vicent Nicolau, Es va realitzar per a la coronació el 21 d’octubre de 1951.

 

A continuació es pot vore  el video del Himne cantat per la Coral «Reinaixença»

Contacte