La trovalla

Senent Gaeta Plá i Bulfogo, va nàixer a l’any 1670, a una casa de l’Alcudia, i va morir als 43 anys d’edat.

La providencial recollida de la imatge de la Patrona, i el seu últim miracle de la Font, son dos fets afortunats que li varen ocórrer.

D’ofici carboner, va heretar dels seus pares unes terres en la partida del  Racó del Duc, en les que feia munts de llenya per a “sofrimar-la” i transformar-la en carbó vegetal, normalment no treballava sol, tenia un altre company de treball.

Conta la historia que el dia 17 d’agost de l’any 1708, Senent Plá i el seu company estaven tallant pins i carrasques prop a la vora del riu Serpis, i es sentiren atraïts pel soroll i espectacle de les aigues del riu, aleshores fou quan s’adonà que hi havia una caixeta de madera, de poc més d’un pam de grandaria, pel toll d’un remel regolfant, de sobte,  avisà al seu company de treball, mentrestant, s’arrimà a la vorera  i ajudat pel destral acostà la caixeta cap a ell, i al obrir-la trobà una imatge d’una Mare de Déu xicoteta envoltada amb un tros de llençol.

Senent Plà li mostrà la trovalla al seu company, així com a la seva familia, preservant la imatge durant uns anys en sa casa.

 

Contacte