Miracle de la Mare de Dèu de la Font pel poble

Senet Pla i Bulfogo, un llenyater de l’Acudia, feia munts de llenya per a transformar-la en carbó vegetal a la vora del riu Alcoi en el Racó del Duc. Era l´any 1708. Senent , observant el corrent que regolfava, s´adonà que hi havia una caixeta de fusta surant aigua amunt del corrent fluvial. Per a poder agafar-la es va servir de la destral que duia per al seu treball. Al obrir-la, va vore que es tractava d´una maredeuéta xicoteta de fusta, embolicada en un lleç de lli.

 

Inicialment, l´itmage va ser venerada com a Mare de Déu de la Salut i va ser portada per les cases del poble, per a que sanara a les nombroses persones afectades per la pestífera epidemia d´aquell temps. La gent del poble s´aclamaba a Ella.

Pocs anys desprès (1712) va ser requerida de nou la intercessió de la xicoteta Verge de la Salut perque la Font del Poble havia deixat de brollar. Les collites i els ramats perillaven seriosament.

Senent Pla no dubtà en oferir la imatge i el rector del poble va col.locar la talla damunt d´una roca que hi havia al costat mateix del naixement d´aigua. Les aigües de la font tornaren a brollar copiosament. La gent emocionada pel miracle, començà a venerar la imatge com a Mare de Déu de la Font. La Mare de Déu va ser exposada al culte en una fornícula excavada en la mateixa roca.

 

Un dia la imatge de la Verge María desaparegué del lloc on estava. No tardaren en acusar a una gitana del robatori. Passaren uns dies sense trobar-la fins que un xiquet de bolquers va començar a plorar mentre assenyalava amb el dit el troc d´una morera.. La mare s´acostà a la morera i, dins d´un buit que hi havia al tronc, es trobava la imatge de la Mare de Déu de la Font.

Els parroquians de Villalonga van començar a fer acapte de diners per a sufragar la construcció d´una capella més digna situada sobre el lloc on es va prouir el miracle, cosa que feren a l´any 1719.

 

Contacte